ขอเก็บหน่อย

posted on 26 Aug 2009 11:19 by yashima in Free-Style

เนื่องจากเมื่อวาน มีการะ tweet ของ @ifew กับ @riverstar สนุำกสนาน ผมตามอ่านตลอดเลย ผมใช้วิธี Copy จากสองคนมาแปะเอาน่ะครับ 

ของ @ifew

จบภาคสอง ฮ่าๆ

about 7 hours ago from twhirl

@riverstar โอเคครับ ฝันดีสาว perfectionist

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ก็ไม่ควร แต่ถามว่า ชาวบ้านยังด่าพ่อคุณอยู่ไหมว่าฆาตรกร? แล้วคุณทุกข์ไหม? แล้วเกิดมามีชะตาแบบนี้แก้ได้ไหม?

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar คุณต้องสาวหาความจนของคนนั้นก่นอว่าเพราะเหตุใด กรรมของเผ่าพันธุืหรือป่าว เพราะทุกคนล้วนเกิดแต่ตัวทั้งนั้น

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riversta ทวดขี้เกียจไม่ทำงานเมียทิ้ง ปู่เสือกโดดเรียนแดกเหล้าได้เมียนางรำ พ่อแม่งก็ติดยา ปัจจุบันเลยจน แล้วมาโทษนั่นนี่ ถูกหรือป่าว?

about 7 hours ago from twhirl

@riverstar แล้วแต่วิถีของแต่ละคนจะทำ แต่ถามหน่อย คุณเคยสาวสาเหตุของความจนไหมว่าเพราะใคร บรรพบุรุษคนนั้นหรือป่าว

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ยินดีครับ แต่ขอไม่ใช่กลางวัน :D กลางวันขอสับสมองคิดตรรกะแทน ฮ่าๆ

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

RT @riverstar: @dogdoy ถ้าเค้าไม่เรียกร้องสวัสดิการการศึกษาจากรัฐ กรรม(ที่เค้าทำ?)มันจะส่งผลอะไรบ้าง? < ถ้าไม่เรียกร้องก็มานะมากขึ้น แค่นั้น

about 7 hours ago from twhirl

RT @riverstar: @dogdoy กรรมให้ผลยังไงอ่ะคะ สมมติเป็นเคสเลยนะ คนจน แบบเกิดมาก็จนแล้ว เค้าอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นเค้าต้องทำไง < มานะ ขวนขวายดิ

about 7 hours ago from twhirl

@riverstar เอ๋า ผมก็บอกคุณไปแล้วว่า ความพอเพียง ไม่ได้ให้คุณย่ำอยุ่กับที่นี่นา

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar เพราะผมเชื่อว่าเต๋าอาจจะให้ความกระจ่างแก่คุณในเชิงอยู่ทางโลกแบบมีความสุข ได้มากกว่าพุทธ

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar พอดีผมเพิ่งเห็นว่าคุณ follow คนที่เรียนไทเก็ก ชื่อ @JoTaijiquan ลองถามเขาดูเรื่องปรัชญาเต๋า

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ไว้ต่อภาคสาม ผมเองก็คงต้องนอน ฮ่าๆ

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับ สังคมไทยต้องการสวัสดิการ ต้องการสนับสนุนหรือคัดค้าน ในสิ่งที่ถูกต้อง

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@phisite เชคร้าบ

about 7 hours ago from twhirl in reply to phisite

@riverstar อ้าว lock ผมไม่ให้เข้าดู profile ซะแล้ว ฮ่าๆ ลืมไปว่าไม่ได้ follow

about 7 hours ago from twhirl

@riverstar อยากได้ที่ดีกว่า ในพุธทก็ไม่ได้บอกให้รอ แต่บอกให้พากเพียรสุดความสามารถของตนให้ได้สิ่งนั้น

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ตอบไปหลายรอบครับ ว่าผมหรือคนอื่นๆ ก็ย่อมสนับสนุนทุกทางถ้าทำแล้วเจริญ ไม่ทำตัวเองและคนอื่นเป้นทุกข์

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@phisite เชิญครับๆ

about 7 hours ago from twhirl in reply to phisite

@riverstar ถูก! แม้แต่ความสุขก็เป้นความทุกข์แบบละเอียดด้วย

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar หนทางแก้ไขมีตามพระไตรปิฎก อยากนิพพานก็เชิญทำสติปัฐฐาน อยากแค่สุขแบบโลกๆ ก็มีหลายสูตร ลองหาอ่านดู

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar มันมีใครบ้างที่ไม่ต้องเจอทุกข์ เพียงแต่พุทธสอนให้คุณเผชิญกับความทุกข์อย่างเข้าใจ เผชิญกับความจน อย่างเข้าใจ แล้วหาทางแก้ไข

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar คุณเป้นพวก Perfectionist หรอ ถึงต้องคิดว่า อะไรไม่สมบูรณ์ล้วน อะไรไม่สุขล้วน ต้องต่อต้านไปเสียหมด

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

RT @labourcyber: @ifew @riverstar ไปคุยกับพวกไม่มีศาสนาทำไมครับ เสียเวลา เหมือนสีซออู้ให้กระบือฟัง < คิดเสียว่าผมมาประกาศศาสนาละกัน ฮ่าๆ

about 7 hours ago from twhirl

@riverstar ฝันก็ฝันสิ อยากพัฒนาก็พัฒนาสิ แต่พุทธก็เพียงให้รับรู้ แล้วก็ทำตามความสามารถของตน ไม่เบียดเขียนตนเอง และผู้อื่น ให้ไปถึงจุดนั้นได้

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ขออนุญาติไปลอกมาจาก blog ที่เคยเขียนไว้ใน http://ifew.exteen.com/2009...

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ซึ่งชะตากรรมที่ดีหรือไม่ดีของเรานั้น เกิดจากความคิดของเรานั่นเอง

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ระวังนิสัย เพราะนิสัยก่อให้เกิดบุคคลิก ระวังบุคลิก เพราะถึงที่สุดแล้วบุคลิกจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเราทัง้นั้น

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar เขาถึงบอกว่า ให้ระวังความคิด เพราะความคิดก่อให้เกิดการกระทำ ระวังการกระทำ เพราะการกระทำก่อให้เกิดนิสัย

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ขบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นที่กิเลสภายใน หรือใจเรา นั่นเอง

about 7 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar เมื่อมีกิเลสแล้วจึงเกิดการกระทำเพื่อตอบสนองกิเลสนั้นๆ เมื่อทำแล้วจึงเกิดผลที่ตามมา จะดี จะชั่ว ก็แล้วแต่

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar กรรมเกิดขึ้นเพราะมีกิเลส เกิดเพราะเห็น ฟัง ได้กลิ่น สัมผัส ลิ้มรส, อยากได้ อยากมี อยากเป็น ชอบพอ เกลียด โกรธ ฯลฯ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar พุทธไม่ใช่มีเรื่องกรรมเก่าอย่างเดียว แต่คือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา สามารถเป็นได้ทั้งปัจจุบันกรรม อดีตกรรม อนาคตกรรม

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ไอ้พวกมีพิธีกรรมของตนเอง กราบนั่นไหว้นี่ แก้บนแบบนั้นแบบนี้ สารพัด เมื่อสมหวังและไม่สมหวังการกระทำบูชาก็กลับหน้ามือเป็นหลังตีน

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ไออ้พวกนี้คนไทยนิยม แต่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา!

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ลิทธิหวังผลดลบรรดาล หรือ ลัทธิบริโภคนิยม เช่น “สาธุ.. วันที่ 1 ขอเจ๋งๆ 7 ตัว ถ้าได้นะเจ้าพ่อ ขอสร้างโบสถ์ให้หนึ่งหลัง”

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar เทวนิยม คือ ลัทธิที่เชื่อว่าเทพเจ้าบรรดาล เช่น จตุคามรามเทพ พระพรหม ฯลฯ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar กรรมลิขิต คือ ลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาจากกรรมเก่า เช่น ศาสนาเชน ศาสนาพราหมณ์

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar โอ้ย ไปเชื่อตแต่เรื่องทำบุญๆ ฟังจานบิน มามากไปหรือป่าว นั่นแค่เปลือกของพุทธทั้งนั้น ไอ้พวกแก้กรรมดดยพิธีกรรมแปลกๆอีก ไร้สาระ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar สวัสดิการรัฐห่วยแตก สังคมห่วยแตก แล้วคุณคิดว่าคุณเองอยู่ได้ไหมล่ะ คุณก็ยังนั่งเล่นทวิตเตอร์ได้อย่างสบายอกสบายใจ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ถามอย่ากับผมเป็นนายก ไปถามใน http://www.pm.go.th/ แทนดีไหม ฮ่าๆ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@dogdoy @riverstar อยู่และทำไปตามที่มี พัฒนาไปตามที่มี ที่ทำได้ ไม่เกินกำลังตน ตัวเองและคนอื่นไม่ทุกข์ ก็เท่านั้น

about 8 hours ago from twhirl in reply to dogdoy

RT @dogdoy: @riverstar @ifew ผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่หมายความว่าต้องจนนะครับ รวยได้ตามความรู้ความสามารถที่มี แต่ไม่ใช้จ่ายเกินตัว < ถูก!

about 8 hours ago from twhirl

@riverstar ในแง่การเมืองทำไมหรือ?

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ขอถามบ้าง ถ้าคุณไปกู้เงินทำธุระกิจตามแนวคิดคุณ แล้วเจ๊ง เป็นหนี้ คุณจะทำอย่างไรต่อไป? กู้ที่อื่นมาโปะ?

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ไม่เป็นไร จริงๆ พอเพียง กับธรรมะ มันก้เรื่องเดียวกัน

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar คุณต้องหาทางพัฒนาตัวคุณเสีย แต่ก็อย่างที่บอก การพัฒนาไม่ได้จำเป็นต้องพัฒนาอยู่บนความทุกข์ เช่น เป็นหนี้เขา

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ถูก คุณควรจะปล่อยความรู้สึกนั้นเสีย แล้วคิดว่าที่เป็นนั้นมันมีเหตุและปัจจัยของมันเลยทำให้คุณเป็นแบบนี้

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar โอเค หลุดก็หลุด ผมจะได้ธรรมะกับคุณเต็มๆ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar มันหลุดไปเรื่องแนวคิดอีกแล้ว ฮ่าๆ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar จริงๆ ผมว่า ตัว ศก พอเพียง ไม่ได้ระบุนะว่า ถ้าคุณไม่พอใจแล้วจะทำอย่างไร เพราะมันไม่ได้ต้องการสื่อถึงตรงนั้น

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ผมพอจะเข้าใจคำถามคุณนะ คุณคงจะหมายความว่า ศก พอเพียง ต่อต้านการเจริญเติบโตของ ธุรกิจ ใช่ไหม?

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar แต่ถ้าคุณถามว่าธรรมะคิดยังไงกับคนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ ผมก็ถามคนนั้นต่อว่า แล้วเป็นทุกข์ไหมล่ะ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ความไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ศก พอเพียงนี่?

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar คุณเข้าใจคำว่า "พอ" ไหม?

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ตอบไปแล้วว่า "ศก พอเพียง หรือ ธรรมะ ไม่ได้อคติต่อคนที่อยากเจริญก้าวหน้า แต่ชื่อก็บอกว่าพอเพียง

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar เหมือนพยายามจะย้อนผมเรื่องเป้นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ผมดันไปว่าคนที่ไม่คิดแบบพอเพียงว่าโง่? ทั้งๆที่ผมแค่บอกความหมาย?

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar อ่านข้อความย้อนๆ 3-5 ข้อความหลัง เหมือนคุณจะพยายาม บอกผมเรื่องผมไปว่าคนอื่นโง่ คนอืา่นโลภ เพราะคนอื่นไม่พอเพียง

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ผมแค่บอกความหมายของคำว่าโลภเฉยๆ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar อ่ะ ตบ เข้าเรื่องต่อ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ผมก็ไม่ได้ว่าใครไม่พอเพียงซะหน่อยนี่ครับ :D

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ขอโทษทีที่นอกเรื่อง ไปความหมายของโลภ ฮ่าๆ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ถ้าคุณคิดแค่ว่าคำว่าได้ดี คือโลภแล้วมีเงินเยอะ ก็เชิญเถอะ แต่เงินซื้อความสุข ซื้อความเป็นมนุษย์ ซื้อเพื่อน ซื้อครอวครัวไม่ได้หรอก

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ฮ่าๆ ขึ้นชื่อว่า โลภ ผมไม่เคยเห็นใครโลภ จนได้ดี มันคืออยากได้ให้มากๆ กระสันด้วยตัณหา ไมรู้จัก่อิ่มรวยล้นฟ้ายังไม่พอใจ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ถ้าคุณคิดกับผมแบบนี้ แปลว่าคุณก็มองคนอื่นว่าบ้า ถ้าคุณก็ไม่ใช่เค้าเช่นกัน เราก็จบการสนทนาเท่านี้เอง จริงไหม?

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ขอโทษทีผมใช้ศัพท์ผิด เรียกว่า มีเงินเก็บมากขึ้นละกัน เมื่อรวมกับกำไรที่ได้อยู่แล้ว

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ไม่ต้องถามนะว่า แค่ไหนเรียกว่าพอ อย่งาที่บอก มันเป็นเกณฑ์เฉพาะบุคคล หากบุคคลนั้นไม่รู้จักตนเอง จนล้มเหลว ก็อย่ามาโทษทฤษฎี

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ศก พอเพียง หรือ ธรรมะ ไม่ได้อคติต่อคนที่อยากเจริญก้าวหน้า แต่ชื่อก็บอกว่าพอเพียง หากไม่พอเพียง นั่นเรียกว่า "โลภ!"

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar คุณคิดว่าคิดแบบ ศก พอเพียง ดีหรือป่าวล่ะ?

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar แต่ ศก พอเพียง บอกว่า ทำไมไม่หาเงิน โดยการอดออม ลดค่าใช้จ่ายล่ะแทนล่ะ ก็จะได้ลด cost และเมหือนเพิ่มรายได้แทน

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar จริงๆ ถ้าให้พูดฟังง่ายๆ แบบคุณ คุณจะหาเงินด้วยการกู้ๆๆ มาปั่นๆ ธุกิจให้ร่ำรวย

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar คุณไม่ต้องไปคิดเคสคนอื่นหรอกครับ คิดเคสตัวคุณเองก็ได้ ถ้าคุณไม่กู้ เพื่อให้คุณรวยขึ้น คุณจะทำอย่างไร

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ก็ทำเท่าที่ทำได้ตอนนี้สิครับ

about 8 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ขึ้นชื่อว่าทฤษฎี ก็คือทฤษฎี ไม่ใช่ How-to ที่จะมีขั้นตอน 1 2 3.. ทำแล้วจะได้ pattern เหมือนกันทุกคน

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar คิดเท่าไรก็คิดไม่ออก แต่ต้องลองทำครับ แล้วมันจะมีหนทางเฉพาะของบุคคล

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar มันเหมือนผมเคยถามตัวเองว่า ผมจะนำแนวคิดธรรมะมาปฏิบัติในโลกแห่งโลกย์นี้ได้อย่างไร

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar อ่าเข้าใจครับๆ แต่ว่ามันอันตรายอย่างไรหรอครับ?

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar คำว่าพอเพียงไม่ได้จำกัดเฉพาะคนนี่นา คุณจะทำ ผมจะทำ คุณธนินจะทำ คุณเฉลัยวจะทำ ก็ทำได้ทั้งนั้น ผมไม่เห็นว่ามีข้อจำกัดนะ

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@namatumma ฝันดีคร้าบ ขอบคุณครับที่ติดตาม

about 9 hours ago from twhirl in reply to namatumma

@riverstar แต่ท่านก็ไม่ได้ทำไว้เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนนี่นะ? เช่น ออมได้ 100 ชัก 70 จ่าย 30 ฮาๆๆๆ

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

RT @riverstar: แต่ถ้ามองถึงแนวคิดทางการเมืองที่แฝงอยู่ในแนวคิดศก.พอเพียง เราว่ามันอันตรายกว่าทุนนิยมเสียอีก

about 9 hours ago from twhirl

จู่ๆ เริ่มภาคสองแบบไม่ทันตั้งตัว ฮ่าๆ

about 9 hours ago from twhirl

@riverstar เหมือนจะบอกว่า ธรรมะเหมาะกับพระ หรือเชื่อแบบศาสนาอื่นว่า ธรรมะต้องหลุดโลก ปลีกวิเวก หนีสังคม?

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ทำไมคิดเช่นนั้น?

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

RT @riverstar: ถ้าถามเรา ถ้ามองแค่มิติเรื่องของศก. เรื่องของเงิน ศก.พอเพียงอาจจะเหมาะที่จะเอามาใช้กับลูกจ้าง แต่ไม่ใช่กับศก.ทั้งหมด

about 9 hours ago from twhirl

เอาวะ ไม่ได้อ่าน หลั่งเลือดที่นานกิง ก็ ดูนานกิง นานกิง แทน

about 9 hours ago from twhirl

โหลด City of life and death

about 9 hours ago from twhirl

@riverstar ฮ่าๆ เหนื่อย แต่เราชอบแลกเปลี่ยนแนวคิด

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@YashimaExteen ฮ่าๆ ได้เลยๆๆ ที่พูดไป ธรรมะ ทั้งนั้น

about 9 hours ago from twhirl in reply to YashimaExteen

RT @YashimaExteen: น่าเอา tweet ของ @ifew กับ @riverstar มาแปะ ในบล็อก แก้บล๊อกเน่า < ไม่รอภาค สอง หรอ ฮ่าๆๆ

about 9 hours ago from twhirl

RT @radiz: เกลียดตุ๊ด! เกลียดผู้ชายนิสัยผู้หญิง -- เดี๊ยนรับไม่ได้ !!!

about 9 hours ago from twhirl

จะว่า นานๆ ได้ถกเถียง ก็ได้มุมมองดี

about 9 hours ago from twhirl

พิมพ์ซะเหนื่อย

about 9 hours ago from twhirl

@riverstar อ้าว มาถามผม ผมจะรู้กับคุณไหมเนี่ย ว่าต้องเก้บเงินนานแค่ไหน? ผมไม่เก่งปานน้าน กัีกๆๆ

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar แล้วคุณคิดว่าคนที่กู้มาวางแผนอย่างดี ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่นำเงินไปถลุง เรียกว่า ศก พอเพียงหรือป่าว?

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar แค่บอกว่า(ถ้า)คุณวางแผนทำโปรเจ็ค คำนวณ cost แล้ว 100 เหลือกำไร 2 บาท จะทำหรอ?

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

RT @ilumin: นั่งฮา @ifew กำลังสอนหนังสือให้เด็กอยู่ ก๊ากๆๆๆ < เวร เด็กที่ไหนจะมาเถียงกะกรูด้วยระดับปัญญาขนาดนี้ กั๊กๆ โตแล้วทั้งนั้น

about 9 hours ago from twhirl

@riverstar แล้วไอ้จีน ไอ้ญี่ปุ่น ที่มันมีเงินเก็บไว้ ไม่ได้บ้าบอเกินตัว ตอนนี้มันก็ช็อปกันสนั่นอเมริกา

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar เพราะบริษัทมันกู้มาทำโครงการ > เพราะคนมันกู้มาซื้อโครงการนั้น > เพราะคนไม่จ่ายเงิน > เจ๊งไหม?

about 9 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar แล้วคุณเห็นว่าตอนนี้ไอ้บริษัทที่มันกู้เงินมาถลุงแบบมโหฬารมันเจ๊งกันไหม? เพราะอะไร?

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar และแม้แต่ตัวทฤษฎี ศก พอเพียงเองก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้กู้ เพียงแต่ ทำอยุ่บนพื้นฐานของความพอดี

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar และวิธีการจะได้เงินมาก็ไม่ได้จำเป้นต้องกู้

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ถ้าคุณบอกว่า คุณวางแผนแล้วแต่มันมีตัวแปลภายนอกกระทบ คุณมีแผนเตรียมการล่วงหน้าไว้ไหม?

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ขอถามคุณเช่นกัน ถ้าคุณรู้ว่าธุรกิจนี้ รายได้=รายจ่าย คุณจะทำไหม?

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar คุณคิดว่า USA สร้างประเทศมาก็มี Microsoft,GE เลยหรือไง มันก็เคยขายไข่ไก่ สะสมเงินสร้างประเทศทั้งนั้น ไม่ได้พึ่งประเทศแม่

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ผมรู้ว่าธุรกิจมีความเสี่ยง แต่จะทำธุรกิจทั้งที คุณยังไม่มั่นใจว่าจะเจ๊งหรือป่าว แล้วคุณว่ามันสมควรทำหรือป่าวล่ะ?

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar ผมเคยลงทุนซื้อ Server จากไม่มีอะไร แต่ผมก็มีวิธีหาเงินโดยผมไม่ลำบาก ไม่เบียดเบียนตัวองและคนอื่น จนตอนนี้ ก็ยังรันให้ Exteen ปกติ

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar แต่หมายถึงคุณมี 100 คุณหากิน เก็บออมจากที่คุณมี เพื่อลงทุนข้างหน้าที่มากกว่าสิ จริงไหม

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar อย่างที่ผมบอก คุณมี 100 คุณก็ใช้ 100 คุณจะไปกู้ 500 ทำไม ทั้งๆ ที่คุณยังไม่รู้ชะตาว่าจะเอาเงินไปทำอะไร

about 10 hours ago from twhirl in reply to riverstar

@riverstar พอเพียงไม่ได้บยอกว่าไม่ให้ก้าวหน้า คุณเชื่อเหมือน