Clip HD From SE X10 2.1 [Night Version]

posted on 12 Nov 2010 23:45 by yashima in Review-Goods
ภาพจากกล้องมือถือ SE X10 คร้าบ หลังจากอัพเป็น 2.1 สามารถถ่าย 720p ได้ เลยถ่ายมาให้ดูน่ะครับ อันนี้กลางคืนก่อน เดี๋ยวกลางวันถ่ายให้ดูอีกรอบคร้บ

Comment

Comment:

Tweet

Yashima View my profile

Technorati Profile